Se alla

Valprogrammet för 2022-2026

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv framtidskommun där människor och företag kan växa. Liberalerna arbetar för en skola i toppklass, trygghet på gator och torg, en stark välfärd och ett hållbart stadsmässigt bostadsbyggande med minskad miljöpåverkan. Vår vision är att bygga Mälardalens pärla.

Se hela vår valfilm för kortfattade information om våra viktiga frågor

https://www.youtube-nocookie.com/embed/dltGp6lUgas

Liberal politik för Sverige