Se alla

Trygghet i Sigtuna kommun

Frihet är att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda. För Liberalerna i Sigtuna kommun har trygghet alltid varit ett högt prioriterat område som man fortlöpande gett olika förslag på att förbättra.

Liberalerna vill:

 • Ha fler synliga poliser som är en viktig del av det trygghetsskapande och våldspreventiva arbetet. Sigtuna kommun har ingått samverkansavtal med polisen och därifrån bör samarbetet kunna intensifieras för att se till den polisiära närvaron i kommunen ökar i kommunen.
 • Fortsätta satsningen med kommunens trygghetspaket för att minska kriminalitet och stök.
 • Bättre trygghet för barn i riskzonen. Vi vill att skola, socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när ett barn är på väg in i ett destruktivt beteende. 
 • Stoppa mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld- och förtryck. Kommunen ska arbeta efter de handlingsplaner man tagit fram och fortsätta utveckla samarbetet med kvinnojouren.      
 • Utöka Mini Maria som arbetar med unga i riskzonen för droger och missbruk.
 • Medborgare måste känna sig trygga att ta sig till alla platser och vi ska se till att förutsättningar finns för aktivitet och engagera civilsamhället.
 •  Trygghetscentret ska vidareutvecklas, synliggöra och tillgänggöras.
 • En viktig långsiktig lösning är att jobba mer förebyggande och preventivt, ju tidigare desto bättre. Det gör vi bland annat genom att utbilda barn, lärare och vårdnadshavare. Därför har vi satsat på ett pilotprojekt med ett Våldspreventionsprojekt på Ekillaskolan som visat på bra resultat. Vi vill utveckla konceptet och kunna ha de på fler skolor.
 • En snabb reaktion är viktig. När det gäller ungdomar som gripits för brott ska socialtjänsten snabbt kalla föräldrarna till ett möte, så att socialtjänsten om möjligt ska kunna få föräldrarna att medverka till insatser till stöd för den unge.  
 • Principerna i Bo Trygg 2030 gäller vid all stadsplanering i kommunen, som betyder att alla nya bostadsområden planeras utifrån ett trygghetsperspektiv. Detta ska fortsatt gälla och utvecklas. 
 • Genom de framgångsrika Business Improvement District, BID, samarbetar Sigtunahem tillsammans med andra fastighetsägare. De arbetar till exempel för att se till att belysning funkar och att buskage tas bort vilket ökar trygghet. Detta samarbete ska bejakas och vidareutvecklas.