Se alla

Trygghet i Sigtuna kommun

 

Frihet är att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda. För Liberalerna i Sigtuna har trygghet alltid varit ett högt prioriterat område som man fortlöpande gett olika förslag på att förbättra.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

  • Ha fler synliga poliser som är en viktig del av det trygghetsskapande och våldspreventiva arbetet. Sigtuna kommun ska därför intensifiera sina ansträngningar för att öka den polisiära närvaron i kommunen.
  • Fortsätta satsningen med kommunens trygghetspaket för att minska kriminalitet och stök.
  • Bättre trygghet för barn i riskzonen. Vi vill att skola, socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när ett barn är på väg in i ett destruktivt beteende.
  • Stoppa mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld- och förtryck.
  • Utöka Mini Maria som arbetar med unga i riskzonen för droger och missbruk.
  • Medborgare måste känna sig trygga att ta sig till alla platser och vi ska se till att förutsättningar finns för aktivitet och engagera civilsamhället. Ett trygghetscenter ska också etableras i år.
  • En viktig långsiktig lösning är att jobba mer förebyggande och preventivt, ju tidigare desto bättre. Det gör vi bland annat genom att utbilda barn, lärare och vårdnadshavare. Därför har vi satsat på ett pilotprojekt med ett Våldspreventionsprojekt på Ekillaskolan. Det får fin respons och det är flera skolor som nu till och med hör av sig och vill vara med i satsningen.
  • En snabb reaktion är viktig. När det gäller ungdomar som gripits för brott ska socialtjänsten snabbt kalla föräldrarna till ett möte, så att socialtjänsten om möjligt ska kunna få föräldrarna att medverka till insatser till stöd för den unge.  
  • All stadsplanering ska utgå ifrån principerna i Bo Trygg 2030, som betyder att alla nya bostadsområden planeras utifrån ett trygghetsperspektiv.
  • Genom det nybildade Business Improvement District, BID, kan Sigtunahem tillsammans med andra fastighetsägare samarbeta. De kommer till exempel se till att belysning funkar och att buskage tas bort vilket ökar tryggheten för överfall.