Se alla

Miljö och hållbar utveckling.

Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras.

En liberal miljöpolitik vilar på uppfattningen att vi har rätt att bruka och utveckla jordens resurser, men inte förbruka och utarma. Den tar tillvara kraften i människors uppfinningsrikedom och tron på miljövänlig teknik och vetenskap. Ett hållbart samhälle kräver också att vi alla tar ansvar för vår livsstil. Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Liberalerna vill att Sigtuna kommun ska vara den kommun i Sverige som har ledartröjan vad gäller miljöfrågor och som tar ansvar för miljö och klimat.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

  • Naturen måste skyddas. Det finns anledning att i större utsträckning skapa fler naturskyddade områden. Våra barn, skolan och människor som är intresserade av friluftsliv måste gynnas.
  • Ekologisk/miljömässig hållbarhet är en förutsättning för all annan hållbarhet i ett längre perspektiv. Vi måste säkra att den aspekten inte nedprioriteras i samband med lösande av dagliga/kortsiktiga utmaningar.
  • Allt byggande måste ske genom anpassning kring ett totalt miljötänkande. Klimatanpassning är ett måste för vårt samhälles överlevnad.
  • Solceller och/eller bergvärme på kommunala fastigheter beroende på vilket som blir mest miljöeffektivt.
  • Vi måste undvika att förstöra vår åkermark. Vi ska prioritera lokal och ekologisk odling.
  • Vi ska stödja verksamheter som underlättar en anpassning till en nödvändig omställning till ett energisnålare samhälle. Stadsnära och lokal odling, traditionella koloniområden och odling på ytor inom bostadsbebyggelse, ska gynnas.
  • All kommande bebyggelse måste anpassas till gällande miljökrav. Vi får inte upprepa våra misstag med utsläpp från Arlanda och gamla soptippen vid Rävsta.
  • Fortsätta arbetet med att giftbanta förskolan och minska matsvinnet i våra verksamheter
  • Främja bilpooler och smart korttidshyra av miljöbilar och elcyklar.

Läs mer om vår politik här.