Se alla

Infrastruktur.

Smidig pendling ger frihet att kunna ta dig dit du vill, till jobb, utbildning och rekreation.

Väl fungerande infrastruktur är viktig för människor så att de kan ta sig till utbildning, jobb eller en meningsfull fritid. Även om kollektivtrafik är en regional och i vissa fall statlig fråga, vill Liberalerna i Sigtuna kommun driva på för att bygga ut och förbättra möjligheterna och tillgången till goda kommunikationer i kommunen.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

 • Den svagaste länken inom kollektivtrafiken är matningen till pendeltågen. En buss till/från varje pendeltåg till/från varje kommundelscentrum är ett måste.
 • Planeringen av kollektivtrafiken måste göras genom en totalsyn på trafiken inom hela Sigtuna-/Märsta-/Arlandaområdet.
 • Kollektivtrafiken ska på ett tidigt stadium vara etablerad samtidigt som ett bostadsområde färdigställts.
 • Spårtrafik/spårbilsystem måste prövas som alternativ till konventionell busstrafik.
 • Ligga i framkant när det gäller elektrifiering av vägar och smarta transportlösningar. Det innebär att vi har möjligheter att nå våra höga ambitioner av fossilfrihet, samtidigt som det ger fördelar för svensk transportnäring och svensk industri. Det gynnar företagande i Sigtuna kommun och är något vi ska satsa mer på.
 • Främja bilpooler och smart korttidshyra av miljöbilar och elcyklar.
 • Satsa på att pröva lokala, mindre och frekventa ”cirkulationsbussar” inom områdena med direkt anslutning till snabba bussar mellan orterna och pendeltågen.
 • Bygga färdigt de regionala cykelstråken. Vi måste få fungerande och trafiksäkra gång- och cykelvägsstråk i och mellan våra tre tätorter.
 • Märsta station ska byggas om i en snabbare takt med ett resecentrum – likvärdigt med vad man kan se på de flesta stationerna längs vår pendeltågslinje mot Stockholm.
 • Väg 263 ska byggas om på vissa avsnitt mellan Erikslund och anslutningen mot väg E4. Trafiksäkerhet och framkomlighet måste säkerställas. Det är dock viktigt att bevara dalen mellan Norrbacka och Odensala
 • Genom Märsta måste vägen utformas så att man möjliggör en sammanbyggnad av Valsta med centrala Märsta.

Läs mer om vår politik här.