Se alla

Företagande och näringsliv.

Det är företagare som bygger vår gemensamma välfärd.

Liberaler vet att företagare bygger välfärd. Även i Sigtuna kommun. Det gäller framför allt små företag som har skapat 4 av 5 nya jobb i Sverige sedan 1990-talet. Det finns tusentals jobb i de små företagen i Sigtuna kommun. Företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 100-tals miljoner kronor till kommunens skatteintäkter.

Det ska vara enkelt att driva företag i Sigtuna kommun. Vår vision är att Sigtuna kommun ska vara topp 10 i undersökningen av kommunernas företagsklimat.

Liberalerna vill:

  • För att stärka det lokala företagsklimatet måste vi ha stort engagemang, dialog, visioner och ett strukturerat förbättringsarbete.
  • Många verksamheter behöver kommunala tillstånd för sin verksamhet. Tillståndsprövningen ska vara enkel och obyråkratisk. Tiden för att få bygglov ska kortas. 
  • Vi ska utveckla kommunens upphandlingskompetens. Våra upphandlingar ska ske så att både stora och små företag får möjlighet att delta.
  • Utveckla Ung företagsamhet och förbättra samverkan mellan skola/näringsliv.
  • Jobba för bättre kommunikationer/kollektivtrafik eftersom Infrastrukturen påverkar det lokala företagsklimatet.
  • Säkerställa att handläggningstider inte blir en propp för företagandet. 
  • Att vi försöker ta fram program som hittar de ungdomar som är mellan 16-24 som inte har en känd sysselsättning, en del av dessa sitter hemma/lever på sina föräldrar alternativt är en del av kriminella gängen.