Liberaler vet att företagare bygger välfärd. Även i Sigtuna kommun. Det gäller framför allt små företag som har skapat 4 av 5 nya jobb i Sverige sedan 1990-talet. Det finns 9 156 jobb i de små företagen i Sigtuna kommun. Företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 516 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter.

Det ska vara enkelt att driva företag i Sigtuna kommun. Vår vision är att Sigtuna kommun ska vara topp 10 i undersökningen av kommunernas företagsklimat.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

  • Se över hur vi kan skapa fler YH-utbildningar och öka attraktiviteten/marknadsföra det som finns.
  • Vi måste säkerställa att fler småföretag ges incitament att våga anställa personer som står utanför arbetsmarknaden. Liberalerna vill se enklare jobb med lägre lön. Det är bättre med jobb än att gå på bidrag.
  • Inför utbildningsanställningar där man varvar SFI/YH-utbildningar med arbete. Det måste bli bättre och enklare att matcha upp arbetslösa med arbetsmarknadens/företagarnas behov.
  • För att stärka det lokala företagsklimatet måste vi ha stort engagemang, dialog, visioner och ett strukturerat förbättringsarbete.
  • Utveckla Ung företagsamhet och förbättra samverkan mellan skola/näringsliv.
  • Jobba för bättre kommunikationer/kollektivtrafik eftersom Infrastrukturen påverkar det lokala företagsklimatet.
  • Säkerställa att handläggningstider inte blir en propp för företagandet.
  • Initiera en utredning för att se över möjligheten att inleda ett samarbete med universitet och näringsliv för att tillskapa ett kluster för ett Arlanda Science City.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.