Se alla

Gymnasieskolan.

En gymnasieskola som fler klarar utan sänkta krav

En av de enskilt viktigaste faktorerna för att kunna försörja sig själv genom livet är numera en gymnasieexamen. En bra gymnasieskola och gymnasieexamen blir därför en viktig faktor för att minska utanförskap och öka antalet människor som självständigt kan styra sina liv och livsval. Eftersom det är viktigt för Liberalerna att så många som möjligt fritt kan styra sina liv behöver andelen elever som tar gymnasieexamen öka.

Liberalerna vill:

 • Fokus ska ligga på kvalitet och kunskap. Genomströmningen med fokus på endast godkänt för högskoleförberedande program saknar värde. Alternativt är det bättre att studera yrkesprogram som ger jobb direkt och för den som senare i livet vill börja studera på högskolan i så fall komplettera på komvux.
 • Ta fram ett gymnasieutvecklingsprogram med fokus på kunskap, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare. 
 • Alltför många elever tar inte studenten efter tre år. Vi vill därför satsa mer på särskilt stöd i gymnasiet. 
 • Införa ett socialt team som lättare kan fånga upp elever som mår dåligt, förbättra tryggheten, jobba för goda relationer mellan elever samt samarbeta med socialtjänsten. 
 • Satsa på att utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap.
 • Stimulera fler att läsa moderna språk. 
 • Ha fler tryckta läroböcker av hög kvalitet. 
 • Lansera ett särskilt program för att stärka yrkesprogrammen tillsammans med berörda branscher i Sigtuna kommun.
 • Utveckla yrkesutbildningen och lärlingsutbildningen med så kallade branschlärlingar, exempelvis resebranschen. 
 • Införa lärlingsanställningsavtal och erbjuda lärlingsutbildningar på alla yrkesprogram och verka för ett ökat samarbete med branschen för gymnasiets olika yrkesprogram.
 • Utveckla ung företagsamhet, UF, på vår gymnasieskola.
 • Stärka elevhälsan för att avlasta lärarna så att de istället kan ägna sig åt kärnuppdraget – att undervisa.
 • Anställa fler speciallärare och specialpedagoger.
 • Underlätta för elever att kunna bedriva utlandsstudier.