Se alla

Gymnasieskolan.

En gymnasieskola som fler klarar utan sänkta krav

En av de enskilt viktigaste faktorerna för att kunna försörja sig själv genom livet är numera en gymnasieexamen. En bra gymnasieskola och gymnasieexamen blir därför en viktig faktor för att minska utanförskap och öka antalet människor som självständigt kan styra sina liv och livsval. Eftersom det är viktigt för Liberalerna att så många som möjligt fritt kan styra sina liv behöver andelen elever som tar gymnasieexamen öka.

Liberalerna i Sigtuna kommun vill:

 • Att betygsresultaten skall förbättras samt att fler elever tar gymnasieexamen.
 • Öka studieron.
 • Höja lärar- och rektorslönerna.
 • Satsa på att utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap.
 • Stimulera fler att läsa moderna språk.
 • Lansera ett särskilt program för att stärka yrkesprogrammen tillsammans med berörda branscher i Sigtuna kommun.
 • Utveckla yrkesutbildningen och lärlingsutbildningen med så kallade branschlärlingar.
 • Införa lärlingsanställningsavtal och erbjuda lärlingsutbildningar på alla yrkesprogram och verka för ett ökat samarbete med branschen för gymnasiets olika yrkesprogram.
 • Utveckla ung företagsamhet, UF, på vår gymnasieskola.
 • Stärka elevhälsan för att avlasta lärarna så att de istället kan ägna sig åt kärnuppdraget – att undervisa.
 • Anställa fler speciallärare och specialpedagoger.
 • Underlätta för elever att kunna bedriva utlandsstudier.

Läs mer om vårt valprogram här.