Se alla

Trygghet för äldre.

Äldreomsorg - rätt att välja även när vi är årsrika.

De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig för att få den omsorg de behöver. Valfriheten måste öka. Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Vi vill se mer självbestämmande och mindre byråkrati i äldreomsorgen. Varje människa ska ha rätt att bestämma över sin vardag.

Liberalerna vill:

 • Utveckla möjligheten till avlastning för anhörigvårdare. Den som tar ett stort ansvar som anhörig måste få avlastning för att orka. Kommunen bör här vara generösa med avlösningstjänster och korttidsboende.
 • Utveckla anhörigkonsulenternas arbete. 
 • Samverkan med andra funktioner i kommunen, till exempel Kultur och fritid. En meningsfull fritid är viktigt även för årsrika.
 • Måltidsupplevelser. Flera åtgärder är redan på plats, men kan det utvecklas ytterligare. Kontinuerlig utbildning och kompetenshöjning i personalgrupperna angående näringslära för äldre.
 •  Motverka åldersdiskriminering och tillvarata de årsrikas erfarenheter och kompetens. Kompetenscenter med samarbete med exempelvis skolor och förskolor.
 • Aktivitet- och mötesmöjligheter lokalt.
 • Öka personaltätheten på äldreboenden. Trygghet och kontinuitet i hemtjänsten; Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare. 
 • En fast omsorgskontakt i hemtjänsten är viktigt både för dem som får hemtjänst och för att öka attraktiviteten och kompetensen i yrket.
 • Anställa läkare i kommunen för att öka medicinska resurser och kompetens i äldrevården. 
 • Valfrihet i praktiken. Boende och hemtjänst. (“Modell skolpeng”; “boendepeng”)
 • Utveckla tekniska funktioner för ökad trygghet i hemmet.
 • De äldre ska själv få välja vad den vill ha hjälp med. Till exempel ska städning en solig vårdag kunna bytas mot en promenad. Idag är det väldigt schemalagt och det borde finnas en större flexibilitet.  
 • Kommunen måste ha ett mer systematiskt arbete för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.
 • Information från kommunen måste bli mer tillgänglig kring vad som erbjuds bland annat till de äldre invånarna.
 • Ge intresserade seniorer möjlighet att lära sig att använda internet och digital teknik genom att ha ett välutvecklat samarbete med Seniornet-Sigtuna
 • Språkkrav på svenska måste finnas generellt i omsorgen. Men kommunen ska också se till göra de kan för att matcha ihop personal/brukare så att seniorer, som inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl, kan ha möjlighet att tala att tala sitt modersmål med personalen.
 • Arbetet med ”Ung Omsorg” ska värnas och utvecklas. Det är en värdefullt satsning där högstadie- och gymnasieskolor fått helgjobb där huvudsakligen syftet är umgås med årsrika på kommunens äldreboenden.
 • Bygg ut antalet vård- och omsorgsplatser kontinuerligt för ahätt täcka det ökande behovet.
 • Införandet av närakuterna har varit en succé. De har avlastat sjukhusens akutmottagningar och gett patienterna bättre tillgänglighet och snabbare vård. Nu är närakuterna hotade av den politiska oppositionen i regionen. Liberalerna vill värna de 11 närakuter som finns och starta fler. Vi kommer arbeta för att Sigtuna kommun ska få en närakut.