Se alla

Integration – Ett förortslyft behövs.

Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så.

I en globaliserad värld med krig och oroligheter är det en självklarhet för oss som liberaler att Sigtuna kommun ska erbjuda skydd till den som behöver. När allt fler har sökt sig till Sverige ställs dock högre krav på en fungerande integrationspolitik. Att snabbt komma in på arbetsmarknaden och lära sig svenska språket är avgörande för en lyckad integration. Den liberala integrationspolitikens fokus är att ge var och en de verktyg som behövs för att växa, försörja sig själv och fullt ut delta i samhället.

Liberalerna vill:

  • Ha kommunal handlingsplan för att vända utvecklingen i varje utsatt område.
  • Nyanlända ska omgående erbjudas kurs i svenska, samhällsorientering och praktik när de placeras i Sigtuna kommun. Syftet med kursen är att de ska ha möjlighet att snabbt integreras i det svenska samhället.
  • Ansvaret för svenska för invandrare (SFI) samt vuxenutbildning ligger på kommunal nivå. Kopplingen mellan SFI och arbete ska tydliggöras än mer och kräver ett tätt samarbete mellan arbetsmarknad och den kommunala vuxenutbildningen.
  • SFI ska bli än mer flexibelt och kunna kombineras med yrkesutbildning, studier och praktik. Även föräldralediga ska erbjudas svenskundervisning.
  • Skillnaderna i arbetskraftsdeltagande och arbetade timmar hos utrikes födda kvinnor och män är oacceptabelt stora. Fler utrikes födda kvinnor måste komma i jobb. Säkerställa att kvinnor och män möts av samma förväntningar och krav till exempel på egen försörjning.
  • Utveckla samarbetet med Stockholm och Uppsalas universitet för att skapa specialiserade och yrkesinriktade utbildningar inom SFI och snabbspår som gör det möjligt för nyanlända akademiker att snabbt komplettera sin utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden.
  • Slå vakt om gömda och papperslösa barns rätt till skolgång, utbildning är en mänsklig rättighet.
  • Uppmuntra och stötta initiativ från civilsamhället vilka kan leda till integration.
  • Se till att alla ensamkommande barn och unga som placeras i kommunen får bo i kvalitetssäkrade familjehem. Alla barn har rätt till en hemmiljö som kan ge goda uppväxtvillkor.