Se alla

Socialpolitik – mer frihet och utveckling.

Alla barn och unga har rätt till trygghet, omsorg och bra skola.

Vi liberaler tror på människans rätt att leva det liv man önskar och ibland går det inte som planerat och då ska det finnas stöd att få. Personer som har hamnat lite snett i livet ska kunna få vägledning och stöd från kommunen för att komma på fötter igen.

Liberalerna vill:

 • Fortsatt arbete för kommunala familjehem.
 • Avhopparverksamhet för kriminella som vill ut sin livsstil är en viktig och kommunen bör fortsätta hitta sätt arbeta med verksamheten lokalt samtidigt ligga på staten få en fungerande nationell verksamhet. 
 • Viktigt att beslut inom socialområdet verkställs i tid. 
 • Göra Trygghetscentret mer tillgängligt. Synliggör och informera om deras verksamhet.  
 • Inför rutiner för vårdgivare och skolor för att upptäcka våldsutsatthet och hedersrelaterade problem. Inför rutiner vid hälsokontroller att alltid ställa frågor för att upptäcka alla former av våldsutsatthet och tydligt synliggöra t.ex. barn- och tvångsäktenskap, könsstympning och sexualbrott.
 • Tak över huvud-garanti för personer med social utsatthet. Garantin ska gälla för personer över 20 år med missbruks- eller psykiska problem och som har sin tillhörighet (skrivna) i Sigtuna kommun.
 • Anta en strategi mot hemlöshet.
 • Ökat samarbete mellan kommunen och regionen.
 • Bygga långsiktiga samverkansformer för att stödja ideella föreningar.
 • Inrätta ett Kvinnocenter placerad i Valsta där det finns resurser för stödsamtal i ett mångfaldsperspektiv. Det ska finnas specialister inom kvinnosjukdomar, gynekologi och förebyggande åtgärder för ökad god hälsa.
 • Krafttag gällande ungdomars bruk av alkohol, narkotika och andra droger.
 • Ett Mini Maria, som arbetar med unga som har problem med alkohol och andra droger, ska ha generösa öppettider. Snabbare stöd för föräldrar och ungdomar inom socialtjänsten.
 • Snabbare stöd vid tillfällig ekonomisk kris. Samarbetet mellan socialen och övriga förvaltningar ska stärkas för att kommunen ska bli bättre på tidiga och förebyggande insatser
 • Nolltolerans mot att barnfamiljer vräks.
 • Skapa mötesplatser för att personer med missbruk- och beroendeproblematik ska få en meningsfull sysselsättning och vardag