Se alla

Kunskap, trygghet och frihet i Sigtuna kommun.

Vi liberaler vill att samhället ska ge alla lika goda livschanser och stötta människor i att kunna välja sitt eget liv och framtid. Det är vart du är på väg som räknas, inte varifrån du kommer. Vårt arbete fortsätter för att skapa jämlika förutsättningar för människor att förändra och påverka sin livssituation.

I över tusen år har Sigtuna varit en mötesplats. Från att vara Sveriges första stad till att idag ha landets största flygplats. Här finns förutom Sigtuna stad även Märsta, Rosersberg och en levande landsbygd, det bor numera 50,000 invånare i kommunen. Vi har en ung befolkning och en stor del består av människor från andra delar av världen. 

Efter valet 2022 hoppas vi kunna fortsätta sitta i kommunledningen och driva politiken framåt utifrån våra liberala värderingar.

Vår vision för Sigtuna kommun är att vara en attraktiv framtidskommun med skolor i toppklass och där människor har en trivsam boendemiljö, känner tillit, trygghet och framtidstro. Ett brett kultur, idrotts- och fritidsliv är också viktigt.

Det ska finnas bra förskolor och skolor som genomsyras av kunskap, studiero och engagerade medarbetare med höga förväntningar på alla elever.

Fler människor ska försörja sig genom eget arbete, det är avgörande för möjligheten att leva ett självständigt liv och förverkliga sina livsdrömmar.

En aktiv näringspolitik ska vara en angelägenhet för alla beslutsfattare, vi ska uppmuntra entreprenörskap, innovationer och arbeta för företag som behöver vår hjälp.

Trygghet ska råda i hela kommunen. Vi kommer aldrig acceptera att människor får sin frihet begränsad.

Självbestämmande är lika viktigt för alla oavsett ålder, kön eller funktionsvariation.

Vi ska ta ansvar för en stabil ekonomi där varje krona ska användas på bästa sätt med kloka prioriteringar, budget i balans och en effektiv förvaltning. Det är bara med robusta finanser som grund som välfärden får stabila förutsättningar och kan utvecklas för framtiden

Vi står upp för valfrihet och mångfald. De enskilda alternativen driver på kvalitetsutvecklingen även i kommunens egna verksamheter. Kraven ska vara höga och tillsynen skarp. Både offentliga och privata aktörer ska hålla hög kvalitet.

Vi liberaler sätter den enskilde individen i centrum, ingen ska lämnas utanför. Vi går till val på en öppen och stark kommun med fria, medkännande och kunskapssökande människor som lever i en hållbar, attraktiv miljö. Vi ger oss inte. Friheten måste försvaras!