Se alla

Nyheter i Sigtuna

Sociala medier

  • Följ på: 

ETT LYFT FÖR KULTUR OCH FRITID💙

Liberalerna går som tidigare val på kunskap, trygghet och frihet. Där vi sätter skolan först. Men vi har också vårt hjärta bultar också för kultur och fritid.

Under senaste mandatperiod har vi tillsammans övriga kommunledningen gjort... viktiga satsningar på kulturen, som Sportis, Fritidsbanken, kulturcheckar och beslutet att bygga ett kultur- och aktivitetscenter i Valsta där det ingår bibliotek.

Kommande år vill vi:
🌟Utreda en satsning på Framtidens Fritidsgårdar
🌟Aktiviteter som tydligt underlättar integration, trygghetsskapande åtgärder och så vidare ska kunna ges extra stöd.
🌟Stimulera relationen med flyget och Arlanda. Då Sigtuna kommun är Sveriges huvudsakliga hamn mot världen har flyget ett stort inflytande på våra invånares liv. Denna samvaro underlättas om kunskap och intresse stimuleras. Vi stöttar redan flygteknikutbildningen på Arlandagymnasiet. Vidare ska vi stimulera Arlanda Flygsamlingar till att få fortsätta sin publika verksamhet samt stötta etableringen av en flygklubb med utbildningsverksamhet inom eller i närheten av kommunen. Stimulansen av en fungerande modellflygklubb är också prioriterad samt att våra bibliotek rekommenderas att utöka sitt utbud av material och föredrag runt flyg.

Läs mer om vår kulturpolitiska förslag och övriga förslag för perioden 2022-2026 på vår hemsida

Liberalerna går som tidigare val på kunskap, trygghet och frihet. Där vi sätter skolan först. Men vi har också svara på alla andra samhällsutmaningar.

En av dessa är att allt fler unga mår psykiskt dåligt.
💙Därför vill vi utöka barn- och elevhälsan med fler ...kuratorer och psykologer.
💙Sociala teamen som nu finns på alla kommunens grundskolor ska också införas på gymnasiet.
💙Säkerställa bättre samarbete mellan skola, socialtjänst och sjukvården.

Vi ser också att hälsa är en helhet, därför satsar vi för ökad rörelse och delaktighet i föreningslivet med fler initiativ som Sportis, Fritidsbank och Frisk skolstart.

Liberalerna i Stockholms län