Se alla

Nyheter i Sigtuna

Sociala medier

  • Följ på: 

IDAG FIRAR VI KULTURSKOLANS DAG💙

I Sigtuna kommun har vi en omtyckt och fin kulturskola som vi vill att fler barn och unga ska ta del av. Därför vill vi fortsätta arbetet med att minska kön till kulturskolan och få in fler elever från socioekonomiskt svaga grupper.

Vi ...vill också arbeta vidare med projektet kring kulturcheckar och stöd till flerbarnsfamiljer.

-

#sigtunaliberalerna #sigtuna #märsta #valsta #rosersberg #sigtunakommun #framtidskommun #liberalerna #liberal #liberalpolitik #kunskap #trygghet #frihet #möjligheternassigtuna #kulturskolansdagatt

GRATTIS PÅ FÖRSKOLANS DAG💙

Idag firar vi alla förskolor i Sigtuna kommun. Grunden till barns lärande börjar hos er.

I Sigtuna kommun har vi satsat stort på att redan tidigt ge barn förutsättningar till lärande.

Vi bygger till exempel ut förskolebibliotek på... våra förskolor och ger möjlighet till barnskötare att studera till förskollärare.

Detta är satsningar vi liberaler vill fortsätta med om vi får förtroendet efter valet i höst.

Vi vill även fortsätta vår uppsökande verksamhet så vi kan få in fler barn i förskolan.
-
-
-
-
#sigtunaliberalerna #sigtuna #märsta #valsta #rosersberg #sigtunakommun #framtidskommun #liberalerna #liberal #liberalpolitik #kunskap #trygghet #frihet #möjligheternassigtuna #förskolansdag

På kommunfullmäktige i slutet av april togs årsredovisningen. Vår gruppledare Pernilla Bergqvist skrev med övriga kommunledningen om de starka resultaten.

"Ekonomin är stark, stabil och långsiktig. Återigen presenteras ett rekordresultat, vilket visar att vi har ordentliga ...säkerhetsmarginaler och klarar ekonomin även när oförutsedda händelser inträffar. Så har det inte alltid varit i Sigtuna. Under 2021 har låneskulden minskat och soliditeten samt självfinansieringsgraden ökat. Detta trots rekordstora investeringar, primärt i helt nödvändiga förskole- och skolbyggnader runtom i kommunen. Vi bygger steg för steg bort de tillfälliga paviljonger som stått på skolgårdarna i årtionden."

Läs hela insändaren i Märsta.nu - "Stark, stabil och långsiktig ekonomi ger resultat"

#kunskap #trygghet #frihet #sigtuna #märsta #valsta #rosersberg #ekonomi #skolan

Liberalerna i Stockholms län