Se alla

Valstabarn har skapat tryggare gångtunnel

Tisdag 13 december 2022

Måndagen den 12 december (ny)invigdes Sleipnertunneln av b la vår Pernilla Bergqvist, ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Mats Weibull (M). Den är en av alla gångtunnlarna som nu rustas upp av kommunen och är en del av vår större trygghetsatsning. Väggarna har täckts av ett klotterskydd och på det har teckningar från eleverna på den närliggande Eddaskolan tryckts.

Skyddet som monteras upp gör det snabbare och enklare att ta bort klotter, och det kan göras i stort sett kemikaliefritt. Just Sleipnertunneln, som ligger vid rondellen där Valstavägen och Hammargatan möts, har dock varit ett större projekt. Det har inte varit enbart ett trygghetsprojekt, utan även haft ett tydligt inkluderingsperspektiv och ett kultur- och skapandeperspektiv.
Pernilla uttalar sig under sig i kommunens pressmeddelande
Förutom att skapa en ökad trygghet så tycker jag att det är viktigt att vi uppmuntrar och inkluderar barn och unga i utveckling av kommunen och att uttrycka tankar och idéer genom kultur och konst – och att vi vuxna låter detta få ta plats i det offentliga rummet i Sigtuna kommun. Här i Sleipnertunneln har eleverna på Eddaskolan haft Lycka och Glädje som tema och det tycker jag är väldigt fint och hoppfullt för framtiden,
Barns och ungas rättigheter att delta i samhällsutvecklingen och både få ta del av och delta i konsten och kulturens uttryck har hög prioritet i Sverige. Inte minst sedan FN:s Barnkonvention blev svensk lag 2020
Läs kommunens pressmeddelande här
Märsta.nu uppmärksammar