Se alla

Liberala representanter i kommunala organ under kommande mandatperiod

Nyhet

Torsdag 1 december 2022

Här har du listan på de liberaler som kommer representera dig kommande mandatperiod i kommunens olika organ och externa uppdrag för kommunen. En del nämnder och styrelser väljs på årsbasis så kan komma ske mindre förändringar under mandatperioden.

Kommunfullmäktige – valdes direkt av er väljare den 11 september

Pernilla Bergqvist, gruppledare

Anders Eriksson

Lars Naur

Ersättare

Louise Lagevik

Lars-Göran Mellberg

 

Kommunstyrelsen och dess utskott(valdes den 20 oktober av nyvalda kommunfullmäktige)

Ledamot: Pernilla Bergqvist

Ersättarplats: Anders Eriksson

Kommunfullmäktiges valberedning

Ledamot: Pernilla Bergqvist

Ersättarplats: Anders Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott(valdes av konstituerande kommunstyrelse 20 oktober):

Ersättarplats: Pernilla Bergqvist

Agenda 2030-utskottet(valdes av konstituerande kommunstyrelse 20 oktober):

Ersättarplats: Anders Eriksson

Samhällsbyggnadsutskottet(valdes av konstituerande kommunstyrelse 20 oktober):

Ersättarplats: Pernilla Bergqvist

 

Nämnder (valdes den 30 november av kommunfullmäktige)

Barn- och ungdomsnämnden

Nämndordförande: Pernilla Bergqvist

Ersättarplats: Britt-Marie Treutiger

Bygg- och miljönämnden

Ledamot: Rolf Brunnberg

Ersättarplats: Bo Danielsson

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ersättarplats: Anna-Lisa Mayo Düring

Kultur- och fritidsnämnden (Valet sker i kommunfullmäktige den 15 december)

Ledamot: Lars Naur

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Valet sker i kommunfullmäktige den 15 december)

Förste vice ordförande: Anders Eriksson

Valnämnden

Ledamot: Hendrik Nyman

Äldre- och omsorgsnämnden

Ledamot: Sven Holdar

Ersättarplats: Lars-Göran Mellberg

Bolag

AB Sigtunahem (Valet sker i kommunfullmäktige den 15 december)

Representant i bolagsstyrelsen: Rein Lallo (nominerad av partiet, men beslutas i kommunfullmäktige senare)

Energioperatörerna AB

Vice ordförande: Pernilla Bergqvist

Sigtuna Vatten & Renhållning AB

Ersättarplats: Thomas Jansson

Övriga uppdrag:

Referensgrupp Digitalisering (Val sker i kommunstyrelsen den 5 december)

Liberal representant: Jaak Akker