Konsekvenserna av coronapandemin är oerhört tuffa för Sigtuna kommun med massarbetslöshet och stora problem för samhällsstrukturen. Nästan all verksamhet kopplad till Arlanda flygplats med omnejd har upphört och besöksnäringen är hårt drabbad. Nu har kommunen skickat en hemställan till regeringen med uppmaning om skyndsamt krisstöd på uppåt 660 miljoner.

 

– Sigtuna kommun har drabbats hårt av Coronakrisen. Vi har ändå mycket bättre förutsättningar än många andra kommuner då vi gjort de tuffa arbetet få kommunens ekonomi i balans. Men den här krisen slår hårt mot besöks- och transportsnäringen som är stor del av vår lokala ekonomi. Därför kommer vi drabbas värre när de kommer exempelvis försörjningsstöd. Vi hoppas därför regeringen kan vara lyhörda inför denna framställan och vill ha en dialog kring detta, säger Pernilla Bergqvist, gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun

 

Läs kommunens pressmeddelandet här

Läs om det i Märsta.nu

Läs om det i Sigtunabygden