Den 14 april tog kommunstyrelsen beslut om en ny handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation. Den ska styra kommunens arbete över olika förvaltningar och dess samarbete med civilsamhället som exempelvis Kvinnojouren.

 

– Hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i nära relationer är varken mänskligt eller förenligt med de lagar och riktlinjer som finns i Sverige. Från kommunens sida förstärker vi nu arbetet för att motarbeta detta. Jag är glad att vi går vidare med en bredare handlingsplan mot hedersrelaterat våld samt våld i nära relation och ökar vårt bidrag till kvinnojouren. Kvinnor och barn ska känna sig trygga i hemmet och i samhället stort, säger Pernilla Bergqvist (L), gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun

 

Att bekämpa våld i nära relationer och hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma över sitt eget liv. Men allt för mångas liv begränsas idag med hänvisning till kultur och religion. För liberaler är det självklart att stå på individens sida och vi försvarar alltid friheten. För ett par år sedan tog vi initiativ till  kommunens  första handlingsplan kring detta i barn- och ungdomsnämnden där Pernilla Bergqvist (L) är ordförande.

Nu tar vi arbetet vidare med en bredare handlingsplan som sträcker sig över flera förvaltningar, samarbete med Kvinnojouren och andra aktörer. Beslutet innebär ett ökat bidrag med 125 000 kr till för att stärka kommuners arbete i dessa frågor.

Sigtuna kommun var den första kommun i landet som inledde ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren, vilket gett dem bättre förutsättningar för ett långsiktigt arbete.

Läs mer om beslutet här.