På kommunfullmäktige den 27 april beslutade vi att Destination Sigtuna tillförs 500 000 kronor i driftsstöd 2020. Syftet är att få besökarna att återvända till Sigtuna kommun när smittspridningsrisken avtagit. 

– Besöksnäringen gick i mars månad från fullbokat till nästan ingenting. Den här näringen en av våra viktigaste i kommunen, därför tyckte vi det var viktigt att gå in med detta stöd så bolaget kan arbeta för få tillbaka besökare när smittspridningsrisk avtagit, säger Pernilla Bergqvist, gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun

Destination Sigtuna är kommunens besöksnäringsbolag som delägs av kommunen tillsammans med företag inom besöksnäringen. Bolaget har till uppgift att attrahera besökare till Sigtuna kommun och stärka attraktionskraften.

På grund av Coronakrisen har kassaflödet för besöksnäringen i princip försvunnit därför tillförs Destination Sigtuna AB ett extra driftsstöd på 500 000 kronor för att satsa extra mycket på attrahera besökare framåt i tiden.

Läs mer om beslutet här