Se alla

Nej till sämre öppettider i Märstas Bibliotek

Nyhet

Onsdag 3 april 2024

I en tid där kunskap och öppenhet är viktigare än någonsin, skär den styrande majoriteten Märstas bibliotek öppettider.  Budgetnedskärningar som  vi liberaler röstade emot gör att bibliotekets öppettider kraftigt reduceras. Denna åtgärd innebär inte bara minska tillgängligheten för de som värderar lärande och gemenskap utan begränsar den demokratiska tillgången till information och kunskap.

Liberalernas lösning

Vi liberaler är fast beslutna att säga ett bestämt ”Nej” till dessa nedskärningar. Vi tillförde i vårt budgetförslag de pengar som behövdes för att behålla öppettiderna. Vår vision är tydlig:

  • Bevara Öppettider
  • Stärka Kunskap och Gemenskap: Vi tror på bibliotekets ovärderliga roll som en plats för lärande, möten och tillgång till digital kompetens.

Varför Biblioteket är viktigt

Biblioteket är mycket mer än en plats för böcker. Det är en central del i vår strävan efter ett inkluderande samhälle där alla ges möjlighet att lära och växa.

  • Kunskapskälla: En plats där studenter av alla åldrar kan utforska och lära.
  • Mötesplats: Ett säkert och välkomnande utrymme för samhällets medlemmar att träffas och utbyta idéer.
  • Digital Kompetens: Ett resurscentrum för att utveckla digital kunskap och färdigheter.

Gå med i Liberalerna

Stödja vårt engagemang för frihet, kunskap och trygghet genom att:

  • Bli medlem: Gå med i Liberalerna och förstärk oss i vår kamp för ett öppet och tillgängligt samhälle. Bli medlem här
  • Sprid Budskapet: Hjälp oss att uppmärksamma vikten av bibliotekets öppettider genom att dela vår vision med dina vänner och i dina nätverk.

Avslutningsvis

I kampen för Märstas bibliotek, kämpar vi för mer än bara öppettider. Vi kämpar för att bevara en viktig institution som främjar lärande, demokrati och gemenskap. Tillsammans kan vi säkerställa att biblioteket fortsätter att vara en tillgång för alla invånare i Märsta och Sigtuna kommun.