I fredags presenterades på nationellt nivå förslag hur vi kan komma till bukt med de brister som verkligen har kommit upp till ytan med den pandemin vi är i nu.

I korthet handlar det om:
• Eget team till varje hemtjänsttagare
• Nationell strategi för bättre bemanning och villkor
• Läkare på äldreboenden
• Forskning och ett nationellt centrum för äldreomsorg
• Språkkrav för äldreomsorgens personal

 

Läs mer om det här