Foto: Rosie Alm/Sigtuna kommun

 

Invånarna i Sigtuna kommun har drabbats hårt av coronapandemins påverkan och antalet arbetslösa har ökat med 51 procent sedan mitten av mars. Därför har kommunen beslutat att alla som söker en yrkesutbildning ska antas.

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 16 juni att samtliga invånare som är arbetslösa, varslade eller har kort utbildning och som söker till en yrkesutbildning inom ett bristyrke ska antas till utbildningen, förutsatt att de är behöriga.

– Trägen vinner , väldigt stolt över att vi från Liberalerna påverkat och tjatat om vikten av att satsa på utbildningar som ger jobb och att vi verkligen börjar förstå vad det livslånga lärandet innebär. En av mina och partiets absoluta viktigaste frågor, säger Lars-Göran Mellberg (L), förste vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Coronakrisen har och slår fortfarande hårt mot Sigtuna kommun där arbetslösheten ökat rekordartat. Därför är detta en viktigt insats för se till arbetslösa kan snabbt omskola till yrkar som fortfarande har stor efterfrågan på arbetskraft.

 

Läs mer här