Nu under Coronakrisen är det många som blir arbetslösa på kort och lång sikt. Med det nuvarande reglerna för förskola, fritidshem och barnomsorg på obekväm arbetstid kan det leda till att barn får mindre vistelsetid på förskolan och inte längre har rätt till en fritidshemsplats.  Detta vore olyckligt då förskolan och fritids är en viktig trygghet för alla barn och elever.  Därför beslutade Barn- och ungdomsnämnden torsdagen 28 maj tillfälligt ändra reglerna att inga förändringar sker i vistelsetiden, även om barnens föräldrar blir arbetslösa. Detta gäller de barn som har en befintlig placering under 2020. Från och med 2021 gäller ordinarie regler igen.

 

– Barn som har en plats på förskola eller fritids ska inte drabbas av att föräldrarna blir arbetslösa under den rådande pandemin. Det är viktigt att barnen får fortsätta komma till förskolan eller fritids som en trygghet och en normalitet i sin vardag. Det är många familjer som drabbas hårt av effekterna av pandemin och därför är det särskilt viktigt att barnen rätt till förskola och fritidshem upprätthålls, säger Pernilla Bergqvist(L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun

 

Läs beslutet här