52 miljoner mer till välfärden i Sigtuna kommun. Liberalerna bygger ut den kommunala välfärden med 20 miljarder till kommuner och regioner. Det föreslog Liberalerna igår, tillsammans med regeringen och Centerpartiet vilket är en historisk satsning på välfärden. Medarbetare inom äldreomsorg, LSS, vården och förskola, skola är de som burit det tyngsta ansvaret för att upprätthålla fungerande samhällskritiska verksamheter under coronakrisen. Dessa hjältar prioriteras i kommande statsbudget.

Det nya tillskottet stärker förutsättningarna för kommuner och regioner att utveckla välfärdens verksamheter. Utöver detta får kommunerna 5,7 miljarder till äldreomsorgen och regionerna får 4 miljarder för hanteringen av uppskjuten vård.

För Sigtuna kommun innebär det 52 miljoner extra till välfärden. I det är det 33 miljoner generella statsbidrag och sen ytterligare 19,2 miljoner till äldreomsorgslyftet. Detta här utöver det redan aviserade utökningar från våren.