Elevernas slutbetyg i grundskolan höjdes i år trots Coronakrisen. Krisen har gjort det extra utmanande med större frånvaro. Trots detta höjs elevernas slutbetyg från förra årets rekordnivåer.

Studieresultaten i årskurs 9 pekar fortsatt uppåt, både vad det gäller andelen elever som når målen i alla ämnen och meritvärdet. Måluppfyllelsen har ökat kraftigt de senaste åren. De ökade studieresultaten har medfört ökad andel behöriga elever till gymnasieskolan.

– Vår resa att bli en av Sveriges bästa skolkommuner fortsätter och jag är väldigt glad och tacksam för det hårda och gedigna arbete som medarbetare och elever kämpat med för att nå dessa resultat, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

I Sigtuna kommun har vi visionen att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå vår vision har vi ett skolutvecklingsprogram med tydliga och långsiktiga mål för kunskap, trygghet och medarbetare. Genom att ständigt utvärdera och analysera våra verksamheter kan vi tidigt identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Det har även gjorts en satsning på sociala team för att förbättra trygghet och studiero.

Våra skolor har haft en strukturerad uppföljning av eleverna med målsättning att ge bästa förutsättningar att komma vidare till nationella program på gymnasiet. Det är stora insatser som har gjorts under flera år från kommunens sida med riktade stödinsatser till skolor som behöver höja måluppfyllelsen.

– Detta är också preliminära resultat. Kommunen gör även en extra satsning på lovskola i år vilket kommer att innebära att ännu fler elever kommer förbättra sina studieresultat i slutändan, fortsätter Pernilla Bergqvist (L)

 

Fakta om slutbetygen årskurs 9:

Måluppfyllelse: 

2017: 65,1% 2018: 78,1% 2019: 77,1% 2020: 78,4%

Gymnasiebehörigheten:

2017: 72,5% 2018: 84,3 % 2019: 83,6 % 2020: 85,5 %

Meritvärdet:

2017: 183 2018: 225,6 2019: 228,7 2020: 234,1