Sigtuna kommuns rektorer och förvaltningschefer samt Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L)
Sigtuna kommuns rektorer och förvaltningschefer samt Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L). Foto: Rosie Alm.

Efter flera år av varierande kunskapsresultat i skolan ser vi nu ett trendbrott med kraftigt förbättrade resultat i framför allt årskurs 9 och en tydlig ökning i årskurs 6.

Andelen elever som har behörighet till gymnasiet har ökat från 75,3 procent vt 2017 till 84 procent vt 2018. Vad gäller måluppfyllelse i alla ämnen för niorna är ökningen ännu större, från 69,2 procent vt 2017 till 78,8 procent vt 2018. Meritvärdet landade på 225,6 jämfört med föregående år då värdet låg på 203,6.

För årskurs 6 har måluppfyllelsen i alla ämnen ökat från 80,2 vt 2017 till 82,3 vt 2018. Sammantaget innebär detta att kunskapsresultat för både årskurs 6 och 9 i Sigtuna kommun ligger över rikssnittet.

– Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter. Med vårt nya skolutvecklingsprogram har vi ett smalare och vassare program med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Vårt arbete med att förbättra skolan bygger på delaktighet på alla nivåer i en obruten kedja från styrande politiker och ner till eleverna. Det har lyft skolresultaten och är därmed en vinst för alla barn och unga i vår kommun. Jag vill tacka alla medarbetare som arbetat så hårt och målmedvetet, ni gör skillnad, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Det väl förankrade skolutvecklingsprogrammet ger kontinuitet

Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram har sedan 2013 visat vägen för hur förskolan, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen i kommunen arbetar och utvecklas. Inför 2017 gjorde kommunen en utvärdering av programmet som bland annat ledde till färre men mer konkreta mål som lärare, skolor, förvaltningen och politiker, aktivt arbetar mot. Skolutvecklingsprogrammet gäller till och med 2023 och är styrande oavsett vilket eller vilka politiska partier som sitter i kommunfullmäktige.

– Den långsiktigheten är nödvändig för att vi ska kunna utveckla våra skolor och förskolor ytterligare, öka likvärdigheten och kunna erbjuda våra barn och elever en ännu bättre utbildning och omsorg. Vi har alla förutsättningar att lyckas – våra medarbetare, barn och elever gör ett fantastiskt jobb, säger Susana Olsson Casas, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

När det gäller trivsel, trygghet och studiero och det som kallas upplevd kvalitet ser vi en svag uppgång från föregående resultat inom skola medan den upplevda kvaliteten inom förskolan ökat mer. Det tydliga trendbrottet ligger på kraftigt höjda skolresultat, en trend vi hoppas kunna bibehålla och fortsatt utveckla.

– Med detta år som facit är min förhoppning och övertygelse att vi till nästa år kommer att ha ännu bättre värden vad gäller trivsel och nöjdhet hos elever, föräldrar och hos alla som arbetar i Sigtuna kommuns skolor och förskolor, säger Susana Olsson Casas.

Märsta.nu har skrivit om skolresultaten, 2018-06-19, länk här.
Sigtunabygden har skrivit om det 2018-06-19, länk här.

För mer information, kontakta:

Pernilla Bergqvist
Ordförande, barn- och ungdomsnämnden
073-707 03 40
pernilla.bergqvist@sigtuna.se