Se alla

Vi vill se över möjligheten att starta upp några sverige-finska klasser i grundskolan i Sigtuna kommun

Onsdag 16 maj 2018

Pernilla Bergqvist
Pernilla Bergqvist, ordförande barn- och ungdomsnämnden och Nina Lundström (L), riksdagsledamot.

Vi bjöd i måndags den 14 maj tillsammans med finskt förvaltningsområde in till ett öppet samråd med frågan: Vill du vara med och påverka utvecklingen av finska i skolan i Sigtuna kommun och vad som händer inom minoritetspolitiken?

Inbjudna gäster var Nina Lundström, en passionerad röst för mänskliga rättigheter och riksdagsledamot för Liberalerna, Sari Pesonen, universitetsadjunkt i finska, Stockholms universitet och Pernilla Bergqvist, ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Helge Antell, ansvarig för finskt förvaltningsområde i Sigtuna kommun ledde mötet med van hand och redogjorde för hur vi fortsatt driver frågorna framåt i samråd med invånare i kommunen.

Bakgrund

Sverige har under flera hundra år befolkats av de olika nationella minoritetsgrupperna sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar och romer. De har en uttalad samhörighet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet. Alla dessa fem grupper har nu det så kallade grundskyddet i landets alla kommuner. Detta innebär att myndigheterna ska informera minoriteterna om deras rättigheter samt ansvarar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, jiddish och romani chib). De ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

– Sveriges fem minoriteters rättigheter behöver förstärkas. Känner man inte till sina rättigheter kan man heller inte efterfråga dem, enligt Nina Lundström, riksdagsledamot (L). Nina föreslår tidig information redan på BVC (barnavårdscentralen).

Tre timmar minoritetsspråksundervisning per vecka var ett av Minoritetsspråksutredningens förslag till förbättringar av bevarandet och vitalisering enligt utredningssekreteraren, Sari Pesonen, Stockholms universitet.

– Forskning visar att barn som får undervisning på sitt modersmål har bättre resultat i svenska och andra skolämnen. Sigtuna kommun är finskt förvaltningsområde vilket innebär att våra finskspråkiga invånare har vissa språkliga rättigheter. Vi vill därför se över möjligheten att starta upp några sverige-finska klasser i grundskolan, säger Pernilla Bergqvist, ordförande i barn- och ungdomsnämnden (L).

Sammanfattningsvis var det ett mycket intressant möte och samråd finskt förvaltningsområde – fortsättning följer!