Se alla

Tydligare regler kring mobiler i skolan

Nyhet

Onsdag 12 augusti 2020

På ett sammanträde i juni beslutade barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun att tydliggöra reglerna kring användandet av privata mobiltelefoner i skolan.

 

Många elever uppger att de störs både av sin egen och av andra elevers användning av privata mobiltelefoner på lektionstid. Dessutom visar flera studier att mobiler har en störande inverkan på koncentrationen. För ett tag sedan gjorde en åttondeklass i Gränna ett experiment som visade att 21 elever fick över 2000 notiser under de 30 minuter som testet gjordes. Vi tror självklart att detta är något som påverkar elevernas inlärning negativt.

Liberalerna har alltid värnat trygghet och studiero i skolan. Det är helt avgörande om eleverna ska kunna fokusera på skolarbetet och lärarna på undervisning. En brittisk undersökning visade att elever med mobilfria lektioner förbättrade sina kunskapsresultat och att det var de svagaste eleverna som gynnades allra mest. Det är inte så svårt att förstå att man självklart får mycket mera gjort om man inte ständigt blir avbruten med det man jobbar med.

– En mobilfri studiemiljö gynnar alla elever, särskilt de som har det lite svårare i skolan. Att ständigt bli störd av sms, mobilspel eller vara på sociala medier försämrar skolresultaten. Därför vill vi se en mobilfri studiemiljö där alla elever kan studera ostört och där lärarna kan ägna lektionstiden åt undervisning istället för att tjata om störande mobiler, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun

Tack vare oss driver regeringen förslaget om mobilfria klassrum. Redan i dag har lärare och rektorer möjlighet att förbjuda mobiltelefoner men tanken är att förhållandet ska bli det motsatta – att de i stället ska tillåta undantag när mobiltelefoner får användas.

Idag har en del skolor i Sigtuna kommun mobilfria studiemiljöer medan andra är mer tillåtande. Innan den nya lagen är på plats vill vi därför att alla skolor i Sigtuna kommun redan nu ser över hur man kan förtydliga ordningsreglerna för att främja trygghet och studiero.

Här kan du läsa mer hur mobiltelefonen påverkar vår koncentrationsförmåga:

Mobilen är en elak godispåse (SvD)

Priset att ha ständig hjärnkoll (Fokus)

 Liberalernas skolpolitiska expert Isak Skogstads argument för mobilfri skola