Se alla

Skepptuna skola byggs ut

Pressmeddelande

Onsdag 18 januari 2023

Sigtuna kommun fortsätter satsningen på bättre fysisk skolmiljö. Näst på tur att få nya moderna lokaler är Skepptuna skola. I början av nästa år planeras till- och ombyggnaden stå klar.

I juni är det tänkt att tillbygget av Skepptuna skola ska påbörjas.
I den nya tillbyggnaden kommer det finnas klassrum, sal för musik och bild med tillhörande grupprum, lokaler för elevhälsan, konferensrum och arbetsrum.

I samband med tillbygget kommer även delar av befintliga lokaler att anpassas och få en uppfräschning.

– Vi håller på med den största satsningen i kommunens historia när det gäller byggande av nya förskolor, skolor samt till- och ombyggnader av befintliga lokaler och förskole- och skolgårdar. Nu har turen kommit till Skepptuna skola och jag är väldigt glad över den här satsningen med nya klassrum och specialsalar som kommer innebära ett välbehövligt lyft för både elever och medarbetare,

säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Eleverna kommer kunna gå i skolan under hela byggperioden och nyttja nuvarande skolgård – och därmed på nära håll kunna se den nya byggnaden växa fram.
Bygget, som är budgeterat till 15 miljoner kronor, beräknas stå klart första kvartalet 2024.

– Skolverksamheten har vuxit ur de befintliga lokalerna, så det här välkomnas av såväl elever som personal. Förutsättningarna för de estetiska ämnena kommer också att bli mycket bättre vilket känns bra,

säger Ingela Hamlin.

Idag är Skepptuna skola en enparallellig F-6-skola med kapacitet för 110 barn.
I och med tillbyggnaden kommer skolans kapacitet kunna gå att öka på vid behov.

Märsta.nu uppmärksammar