Se alla

Sigtunabygden åter till Sigtunabygden!

Insändare

Onsdag 16 september 2020

Vår partimedlem Lars Wedén skriver om varför det är av yttersta vikt att Sigtunabygden återupplivas som papperstidning för Sigtunabygden.

Vi invånare i Sigtuna kommun saknar ”vår” egen tidning. Under decennier har SBMT varit vår gemensamma informationskälla. Riktiga reportage från vår bygd, information från kommunen/ myndigheter, föreningarnas aktiviteter, annonsorgan för lokala företag och – inte minst – ett forum för oss medborgare att göra våra röster hörda i form av insändare.

Det speciella med vårt Sigtuna är mellanläget mellan Uppsala och Stockholm, samt närheten till landets största flygplats med mängder av omkring-aktiviteter. Enl. uppgift lästes SBMT av mellan 80 och 90% av kommunens befolkning, vilket kan anses vara ett rekord bland den typen av tidningar.

Jag har största förståelse för att inget företag kan driva en verksamhet med förlust över längre tid, men reaktionerna på nedläggning och det informationsmässiga vakuum som uppstått borde leda till nya försök att få igång en verksamhet igen.

Jag har varit i kontakt med UNT som djupt beklagar att man tvingats lägga ner. Man är dock beredd att släppa namnet till annan seriös operatör. Jag har också kontaktat den nye ägaren till Mitt i – Direkt Press. Intrycket är att man är mycket intresserad av att fylla tomrummet efter SBMT när man senare under hösten genomfört sin pågående fusion. 

Det låter hoppfullt! Jag uppmanar därför kommunmedborgare, affärsintressen, föreningar och andra intressenter att göra sina röster hörda och låta mediebranschen förstå att vi är beredda att läsa och stötta en tryckt gratistidning med journalistik i vår bygd. I första hand under namnet Sigtunabygden, men även med nytt namn. 

Lars Wedén,

Liberal ersättare i kommunfullmäktige i Sigtuna kommun

Lars Wedén