Bild: Pernilla Bergqvist (L), Madeleine Hallberg och Johan Westervall.
Bild: Pernilla Bergqvist (L), Madeleine Hallberg och Johan Westervall.

I november 2018 invigdes det nya Barnahus Nord i Sollentuna kommun där man numera hittar plats för samarbete mellan flera myndigheter under samma tak. Pernilla Bergqvist (L) var på besök och träffade Johan Westervall och Madeleine Hallberg för att höra hur man jobbar med de allra mest utsatta barnen i vårt samhälle för att ge dem skydd från våld.

Från årskiftet finns det nu större mer ändamålsenliga renoverade lokaler i Sollentuna. Läget för nya Barnahus Nord var viktigt och det ligger nu nära både tingsrätten och huvudstationen för polisområde Stockholm Nord med åklagarna nära till hands vilket underlättar samarbetet.

I det tidigare Barnahus Södra Roslagen fanns landstinget inte med och därför slogs det ihop med Barnahus Stockholm Norrort. Tio kommuner ingår nu i samarbetet och sammanslagningen och ombyggnationen har gått väldigt smidigt berättar Johan Westervall, som även är enhetschef i Sigtuna kommun för Kommungemensamma resurser / Individ och familjeomsorg (IFO). Stödet har varit stort från politiker och budgeten är nu större än tidigare när de var två skilda verksamheter.

Alltför få anmälningar – en utmaning

Målet har varit att kunna ta emot alla barn som på något sätt varit utsatta för brott vilket varit en utmaning att få till. Tidigare fanns helt enkelt inte resurserna och det saknades bra rutiner för polisen att snabbt kunna hålla förhör när en anmälan gjorts. Madeleine Hallberg är samordnare för socialtjänst och även sammankallande för samråd mellan olika myndigheter. Hennes jobb koncentrerar sig på samråd och utbildningar för att få kommunerna att i större utsträckning höra av sig till Barnahus vid misstanke om brott mot barn. Det hoppas de kommer bidra till ökade anmälningar så att fler barn och unga får den hjälp de behöver och att rutiner för att snabbt få till förhör efter anmälan är gjord.

Vi är imponerade av samordningen, kompetensen och är övertygade de kommer lyckas med målet med att öka anmälningar under 2019. Barnen är de som är de mest utsatta i samhället och i behov av inte bara nära vuxnas hjälp och stöd, utan också samhällets stöd när de utsätts för eller bevittnar våld. Vi ser fram emot att höra mer längre fram. I Sigtuna kommun kommer Liberalerna fortsatt jobba med våldsprevention inom till exempel skolan för att öka barns trygghet – ett av Liberalernas mål och vallöften som vi fortsatt kommer kämpa för med kraft.

Läs mer om Liberalernas politik här.

Fakta om Barnahus Stockholm Nord

  • Hanterar fall som rör barn och unga upp till 18 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i relationer, som misshandel eller sexuella övergrepp.
  • Samarbete mellan polis, åklagare, landsting och de tio Norrortskommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna,Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
  • I Stockholms län finns tre barnahus: Barnahus Stockholm Nord i Sollentuna, Barnahus Stockholm på Södermalm och Barnahus Huddinge/Botkyrka i Huddinge.