Sverige har idag andra jämställdhetsproblem som behöver tacklas. Ett av dessa är det ofrivilliga barnafödandet, främst bland många utrikes födda kvinnor. Frågan har varit känslig att diskutera genom åren, inte minst på grund av att vänstern ansett det vara rasistiskt att lyfta upp utrikes föddas kvinnors situation. Vi kommer inte låta debatten föras utifrån vänsterns utgångspunkter att vissa frågor ska tystas ner.

För de flesta är ofrivilligt barnafödande något som hör historien till. Så är inte fallet för kvinnor som kommit till Sverige från länder där hederskultur dominerar. För att komma tillrätta med den orättvisan behövs kunskap. Vi menar att information om familjeplanering borde ges vid cellprovtagningstillfällen, på MVC eller BVC. Det ska inte handla om att påverka utrikes födda kvinnor i sina val. Tvärtom, det handlar om att värna deras möjlighet att göra ett fritt och välinformerat val.

För att få slut på det ofrivilliga barnafödandet behöver vi förändra våra bidrag. Det finns ett högt och stigande flerbarnstillägg som gör att budskapet från samhällets sida blir “ju fler barn desto bättre”. Det behöver ses över. Det ska vara kvinnans val som avgör – inte våra bidragssystem.
Vi har nyligen sträckt ut en hand till Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi för att samarbeta i dessa frågor.

Tyvärr har vi mötts av en kompakt tystnad. Under Järvaveckan slog Stenevi tvärtom fast att hon inte kan tänka sig att förändra flerbarnstillägget. Miljöpartiets engagemang för utrikes födda kvinnors situation verkar mest vara tomt prat.

I Sigtuna kommun tänker vi göra det vi kan för att kvinnors förutbestämda plats inte ska vara vid spisen. Svensk jämställdhet ska gälla alla kvinnor, oavsett bakgrund.

  • Gulan Avci (L), jämställdhetspolitisk talesperson
  • Cecilia Elving (L), ordförande för Liberala kvinnor
  • Pernilla Bergqvist (L), gruppledare Sigtuna kommun