Se alla

Inga utsatta områden 2030

Pressmeddelande

Tisdag 26 oktober 2021

Polisen klassificerar nu Valsta i Sigtuna kommun som ett utsatt område. Det finns uppemot 60 sådana områden i Sverige och regeringens brist på handlingskraft är ett stort svek mot alla de som lever i dessa områden. Liberalerna har utvecklat en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030.

–    Utvecklingen i landets utsatta områden kan antingen vändas eller förvärras. Det beror på om vi sätter in kraftfulla åtgärder redan nu. Vi måste ta tillbaka makten från kriminella gäng och samtidigt jobba långsiktigt med skolan och tryggare bostadsområden, säger Robert Hannah (L), riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson.

Ett utsatt område kännetecknas bland annat av en hög koncentration av kriminella, systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare – och att polisen kan ha mycket svårt att fullfölja sitt arbete i området. I polisens uppdaterade lista finns tre nya områden, alla i Stockholmsregionen. Valsta i Sigtuna kommun är en av dessa.

–          Ökad trygghet är ett prioriterat område i kommunens alla verksamheter.  Jag vill lyfta fram vikten av det tidiga och förebyggande arbetet. Det allra viktigaste är en lyckad skolgång som är den bästa skyddsvallen mot rekryteringen till kriminella gäng, Sedan ett par år tillbaka har vi arbetat med våldsförebyggande arbete på några skolor i kommunen, förbättrat samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid samt infört sociala team på alla skolor. Men vi måste intensifiera arbetet. Nästa år förstärker vi  arbetet ytterligare och utökar projektet till fler skolor. Vi har även påbörjat ett projekt kring våldsprevention i förskolan Det ska inte finnas några utsatta områden i vår kommun. säger Pernilla Bergqvist (L), gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun.

 

Liberalerna nationellt har tagit fram Förortslyftet som är ett omfattande reformprogram för att vända utvecklingen i Sveriges utsatta områden. Här finns hundratals förslag som utgår ifrån fem delrapporter kring trygghet, skola, arbetsmarknad, bostadspolitik och demokrati.

 

Exempel på åtgärder inom Förortslyftet:

Fler poliser

Vistelseförbud för dömda våldsbejakande extremister och gängkriminella

Fler tidiga och tydliga insatser från socialtjänsten och mindre sekretess mellan myndigheter

Obligatoriskt deltagande i språk- och samhällsundervisning

Värna demokratiska värderingar och satsa på feministiska krafter som står upp mot förtryck i utsatta områden

Sänk skatten på låga inkomster – 1000 kronor mer kvar i plånboken

Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn mellan tre och fem år

Fler bostadsrätter och ägarlägenheter

Inför yrkesskolan och ge dem som saknar gymnasieutbildning chansen till utbildning inom bristyrken

Skattebefriat bosparande för förstagångsköpare

Motprestation för försörjningskrav

Kartläggning av trångboddheten

Skärpta straff kring hotade vittnen