I november 2019 tog  barn- och ungdomsnämnden en reviderad handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen fungerar som en praktisk handledning personal och rektorer inom förskola och grundskola i Sigtuna kommun. I den reviderade handlingsplanen förtydligar vi arbetet kring könsstympning samt vilka varningssignaler man ska tänka på.

Handlingsplanen togs fram och antogs i november 2018. Den reviderades nu i november 2019 för att förtydliga arbetet kring könsstympning. Det behövdes också en uppdatering med vilka fler varningssignaler som kan komma från eleverna, som personalen inom förskola och grundskola ska tänka på. Det kan bland annat vara kring saker som att syskon behandlas olika, att det finns återkommande psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter och/eller försämrade studieresultat, eller synliga tecken av våld för att nämna några. Vi förtydligar också vikten av sex- och samlevnadsundervisning.

– Inget barn eller elev ska behöva utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är varken mänskligt eller förenligt med de lagar och riktlinjer som finns i Sverige. Från kommunens sida gör vi allt vi kan för att motarbeta detta. Det är bra att vi nu förtydligar i  handlingsplanen så det blir än tydligare vägledning i hur skolan ska bemöta hedersrelaterat våld och förtryck. Det skulle vara bra arbeta vidare med frågan om fördjupad kartläggning kring ämnet, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Handlingsplan ska vara ska vara ett levande dokument som skolornas elevhälsoteam kontinuerligt ska arbeta med. Den ska också utvärderas och revideras var tredje år.