Alliansgruppen har bildats och kommit överens om en politisk plattform och ny mål och budget för 2019 som visar inriktningen för kommande år.

Det är en stark budget med tydliga prioriteringar av kärnverksamheterna och nödvändiga prioriteringar för att skapa ekonomisk stabilitet i kommunen, en grundförutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas samt säkerställa hög kvalitet i förskola, skola och omsorg.

Mål och budgeten har tre huvudsakliga inriktningar:

 

  1. Att fortsätta det ekonomiska reformarbetet som startades förra året med syftet att stärka kommunens ekonomi.

 

  1. Att kärnverksamheterna förskola och skola, vård och äldreomsorg, tillsammans med tryggheten och miljön har högsta prioritet.

 

  1. Att ta kommunens organisation från att vara förvaltande till att bli en serviceorganisation för kommuninvånare och det lokala näringslivet.

 

Vi i Liberalerna är extra glada för de satsningar som vi, trots det svåra ekonomiska läget, ändå lyckats tillföra förskola, skola och omsorgen. Förskola och skola får till exempel 17 miljoner i ökad rambudget och äldreomsorgen får 22,5 miljoner.

För Liberalerna kommer skolan först och vi fortsätter med det viktiga ansvaret i barn- och ungdomsnämnden. Vi håller vad vi lovat i valet och har i mål och budget med särskilda uppdrag kring förbättrad arbetsmiljö för våra lärare, sociala team, lärarassistenter, en kommunal resursskola för elever i behov av särskilt stöd, spetsklasser för särbegåvade elever samt tydligare riktlinjer för trygghet och studiero

En viktig valfråga för Liberalerna är valfriheten. Valfriheten kommer öka inom äldreomsorgen genom att vi som första steg inför LOV inom hemtjänsten.

Integrationen måste förbättras i Sigtuna kommun och vi har därför varit pådrivande för att ta fram en övergripande plan för att motverka segregation och utanförskap.

Miljön är en hjärtefråga för Liberalerna och en förutsättning för samhällets fortlevnad. Därför är vi glada att miljön har ett fortsatt viktigt fokus inom byggnation, energikällor och kommunikation i kommunen.

Alla invånare ska känna sig trygga i kommunen och vi fortsätter att genomföra Trygga Sigtuna som är kommunens program i detta viktiga arbete. Bland annat öppnas snart vårt nya trygghetscenter i Märsta centrum som kommer bli som en polisstation light. Vi har nu även många fler fältarbetare i kommunen och här anser vi från Liberalerna att de ska börja arbeta med barn och unga redan i mellanstadiet.

Ett annat initiativ från oss handlar om ett hälsolyft i Sigtuna kommun. Vi ska stärka arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och deras familjer.

Av största vikt är tidiga insatser vid social utsatthet för barn och unga vilket är en viktig politisk inriktning i mål och budgeten. Liberaler värnar frihet och stöd och insatser till de som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer ska fortsatt drivas. En särskilt viktig insats i det arbetet är fortsatt stöd till Kvinnojouren.

 

-Det är glädjande att en stabil Alliansgrupp ska leda Sigtuna kommun framåt. Jag tror att vi tillsammans kan åstadkomma mycket positiva förändringar för Sigtunaborna även i ett tufft läge med att få en budget i balans. I den nya mål och budgeten 2019 och inriktningen för mandatperioden har Liberalernas politik fått viktig utdelning. Plattformen visar ett tydligt fokus på skola, omsorg och trygghet med kvalitet i kärnverksamheterna för Sigtuna kommuns barn och framtid, säger Pernilla Bergqvist (L), gruppledare.

 

– Visionen för Sigtuna kommun är att vi ska vara en av de mest attraktiva kommunerna i landet att bo, leva och verka i och att vi ska prioritera kärnverksamheterna skola, omsorg, trygghet och miljö. Och det tror vi den här budgeten lägger grunden för, säger Pernilla Bergqvist (L).

 

Pernilla Bergqvist
Pernilla Bergqvist (L)