Foto: Pernilla Bergqvist (L) på budgetfullmäktige 2018-11-29

Pernilla Bergqvists anförande för Liberalerna om Mål och budget 2019-2021

Herr ordförande, ledamöter och åhörare.

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv framtidskommun, en av landets bästa kommuner att bo i. Idag tar vi kliv framåt och presenterar en ansvarsfull budget med ordning och reda i ekonomin, fokus på kärnverksamheterna förskola, skola och omsorg tillsammans med tryggheten och värnande om klimat, natur och miljö.

Låt oss backa bandet några år. Effekterna av finanskrisen som tog fart under hösten 2008 hade satt djupa spår på arbetsmarknaden och här i Sverige såg vi negativa följder för löntagare, näringsliv och kommunernas ekonomi. Sigtuna kommun var inget undantag. Socialdemokraterna i Finland hade gjort upp ett treårsprogram för att hjälpa kommunerna ur den ekonomiska krisen. Programmet gick under namnet ”En bro över mörka vatten” och innehöll ett del tuffa åtgärder. Intressant att notera är att Socialdemokraterna här i Sigtuna kommun också lanserade ett program med samma namn ”En bro över mörka vatten” under våren 2009. Men det fanns en stor skillnad. Istället för åtgärder för att få ordning och reda i ekonomin och vara varsam med finanserna skulle Sigtuna kommun gå emot strömmen och istället satsa sig ur krisen. Jag var vid denna tid ny i politiken och på en presskonferens inför ett fullmäktige lovade dåvarande S- kommunalråd jättesatsningar på anläggningar som utomhusbad, diverse utbyggnader och nya verksamheter. Istället för att prioritera och vara varsam med skattebetalarnas pengar lovades allt till alla. Liberalerna och många andra partier i opposition var kritiska och oroliga för en urholkad ekonomi. Med facit i hand så har det visat sig att vi hade rätt.

Som ni ser så är det inte alltid som broar är symboler för något positivt eller framsteg. Ni kommer säkert ihåg när Morandibron i Italien rasade i somras och där över 40 personer förlorade sina liv. Det konstaterades att bron var felkonstruerad och inte hade underhållits korrekt. Vare sig det gäller verkliga broar eller politiska broar så ger farliga och dåliga konstruktioner förödande konsekvenser. Det gör mig orolig att inte alla partier tar ansvar och förstår vikten för att bygga upp och stärka kommunens ekonomi genom att förbättra resultatet på sista raden, öka soliditeten och självfinansieringsgraden. Sverige står inför stora utmaningar med kommande lågkonjunktur, tilltagande internationell konkurrens och ev räntehöjningar. Vad händer om vi hamnar i en situation där vi helt plötsligt får svårt att betala ut löner eller inte får eller kan låna pengar till nödvändiga investeringar i förskolor och skolor. Med vår politik kommer vi stå väl rustade för framtiden med en stabil ekonomi och undan för undan kunna göra rejäla satsningar på förskola, skola och omsorg.

För mål och budget 2019 tillför vi budgeten 119 mnkr extra som vi primärt satsar på kommunens kärnverksamheter.

Liberalerna vill lyfta fram några saker som vi tycker är extra viktiga i mål och budget. Här kommer ett axplock. Jag kommer inte hinna med allt men får återkomma i blockdebatterna längre fram.

Förskola och Skola

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Det är därför vi liberaler är så engagerade i utbildningsfrågor – för att varenda människa, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som behövs för att uppnå sina drömmar. För det finns ingen bättre integrationspolitik, ingen mer effektiv jobbpolitik eller brottsförebyggande åtgärder än en riktigt bra förskola och skola.

En skola med kunskapsfokus, höga förväntningar, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att vi ska lyckas. När vi kommer till debatten om skola och utbildning så ska jag berätta mer barn- och ungdomsnämndens budget och uppdrag. Men ni får hålla er till tåls ett tag till.

Äldreomsorg och LSS

Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en central uppgift för oss i kommunledningen. Ett viktigt uppdrag i mål och budget är att under nästa år börja förbereda införandet av lagen om valfrihetssystem som redan är infört i 260 av landets kommuner.

Något som jag vill lyfta fram från mål och budget handlar om att är väldigt viktigt att kommunen aktivt ska arbeta för att minska ensamheten för våra årsrika.

Ensamhet ökar risken för psykisk ohälsa, demens och depression, och fler drabbas av inflammatoriska sjukdomar. Här måste vi göra mer.

Funktionsvariation ska inte hindra människor från att vara delaktiga i samhället. Vi ska arbeta för att personer med funktionsvariation får goda möjligheter till jobb, bostad och fritid. Ledorden ska vara sjävbestämmande, delaktighet och goda levnadsvillkor.

Trygghet

Alla ska känna sig trygga i kommunen och vi fortsätter med vårt omfattande trygghetspaket för minskad kriminalitet och stök. Det handlar bland annat om kameraövervakning, trygghetscenter, ordningsvakter och våldsprevention i skolan. Självklart är även tidiga och förebyggande insatser viktiga. Ingen ungdom ska känna det mer lockande att gå med i ett kriminellt gäng än att plugga i skolan och ta ett jobb.

Klimatsmart Sigtuna

Liberalerna vill att Sigtuna kommun ska ta ledartröjan när det gäller miljö och klimat. Det strategiska arbetet ska integreras i all verksamhet i enlighet med planen Klimatsmart Sigtuna som vi fattade beslut om i våras.

Integration

Sigtuna kommun hamnade i en undersökning från Dagens samhälle på plats 22 gällande Sveriges mest segregerade kommun Med ett hållbart bostadsbyggande, fokus på kunskapsskolan, åtgärder för ökad trygghet, starkt näringsliv och egen försörjning så kommer vi att bli en ännu bättre kommun för våra invånare.  Ett av uppdragen under KS handlar om att ta fram en övergripande plan för att motverka segregation och utanförskap. Vi ska mer detaljerat identifiera våra utmaningar och peka ut möjliga strategier baserade på framgångsrika exempel från andra kommuner.

Företagande

Vår kommun ska kännetecknas av entreprenörsanda och ett bra företagsklimat och vi är glada över det Näringslivslyft som vi nu kan presentera i mål och budget. Vi vet att företagare bygger välfärd. 4 av 5 nya jobb i Sverige har framförallt skapats av små företag. Det finns 9 156 jobb i dessa företag i Sigtuna kommun och dessa företagare med alla anställda bidrar med över 500 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter. För att stärka det lokala företagsklimatet måste vi ha ett stort engagemang, dialog, visioner och ett strukturerat förbättringsarbete.

Hälsolyft

Efter valet 2014 bildade Liberalerna en koalition med S och MP och vi styrde kommunen tills vi i våras hoppade av samarbetet efter det som framkommit i programmet Uppdrag granskning. I den förra kommunledningen var Liberalerna drivande för att ta bort exploateringsvinsterna i driften och det gjordes när vi satt och jobbade tillsammans med budgeten för det här året som vi presenterade under 2016.

Mål och budget 2019-2021 hittar du här.