Se alla

Liberalerna i Sigtuna kommun vill att en skidtunnel byggs 

Insändare

Tisdag 12 december 2023

 

 Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen. Vi gjorde en förstudie där vi försökte belysa möjligheter och förutsättningar som kan finnas i sammanhanget. Vi försökte sedan att ”sälja” idén till kommunen och vissa större etablerade företag. Tyvärr så lyckades vi inte komma i mål på det sätt vi tänkt oss – idén fick läggas på is.

Vi vet nu att kommunen tillsammans med Arlanda stad Group planerar att ta fram en detaljplan för golfbaneområdet söder om Plantagen med syfte att skapa ett särskilt område med inriktning mot ”besök och idrott”. Vi inom Liberalerna (L) i Sigtuna kommun välkomnar denna idé och vi är även mycket intresserade av att en skidtunnel kan byggas på platsen. Vi har fått vetskap om att en skidtunnel sannolikt kommer att redovisas i den detaljplan som nu tas fram. Det är positivt eftersom vi vet att det finns ett stort intresse för att förverkliga idén – både lokalt, regionalt och på riksnivå. Till exempel vet vi genom tidigare kontakter med Svenska skidförbundet och deras regionala skidorganisation inom Storstockholmsområdet att det finns ett stort engagemang för att bygga en skidtunnel i denna centrala del av landet.

Med de tänkta planerna på att skapa ett ”besöks- och idrottsområde” i den centrala delen av kommunen ser vi att det nu finns betydligt större möjligheter att förverkliga denna idé. Med helhetstanken för det nya planområdet, med ett mixat utnyttjande, kan man på goda grunder se att det finnas ett stort intresse från lokal ända upp till internationell nivå för både besöksnäring och idrott. Planen kommer sannolikt att redovisa olika typer av verksamheter som gynnar både besöksnäring och idrott.  Vi välkomnar att en större verksamhetsexploatör och kommunen nu har tagit tag i frågan att förverkliga projektet.  Skidåkning ser vi som en metafor för hopp och en positiv rörelse framåt. Här finns mervärden och samhällsnytta och positiva effekter på folkhälsa och välbefinnande, hälsoekonomi, meningsfull fritid, känsla av tillhörighet och lokal utveckling.

Liberalerna (L) i Sigtuna kommun,

Rolf Brunnberg, Ledamot i Bygg- och Miljönämnden 

Pernilla Bergqvist, Gruppledare för Liberalerna 

Anders Eriksson, Ordförande för Liberalerna 

 

Läs mer om vår idé kring skidtunnel här