Se alla

Anders Eriksson

Föreningsordförande

Kontaktuppgifter

Politiska uppdrag:

  • Föreningsordförande för Liberalerna i Sigtuna kommun
  • Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Ersättare i Sigtuna vatten och renhållning AB
  • Sitter i Politiska referensgruppen för digitalisering i Sigtuna Kommun

 

Vem är du?

Anders är en 65 årig civilingenjör i Industriell ekonomi och har arbetat i IT- branschen sedan 1981. Nu driver han en liten konsultfirma och sitter som nämndeman i Attunda Tingsrätt.  Anders bor sedan 1991 i Sigtuna, är gift med Lillott och har tre vuxna barn.

Varför är du liberal?

Att vara liberal är att tro på människans möjligheter till utveckling och värdeskapande prestationer. Att skapa förutsättningar för ett bra liv för sig själv, sin familj, alla i Sverige/EU/Världen. Liberal demokrati, frihet och rättssamhälle är plattformen för detta. De senaste 250 åren har visat att den bästa samhällsmodellen som ger mest nytta för alla människor är den liberala demokratin med alla dess grundvärderingar. Det finns fortfarande politiska liberaliseringar att göra för att ytterligare frigöra människors skaparkraft, initiativförmåga och välståndsskapande.

Vilka är dina viktigaste frågor för Sigtuna kommun?

Fortsätta kvalitetsutveckla våra skolor i kommunen till världsklass. Våra barn och ungdomar skall få bästa möjligheter till en bra start i livet.

Skapa förutsättningar för livslångt lärande. Se till att utbildning erbjuds alla kommuninnevånare inom IT, kultur, miljö, vård o omsorg mm.

Se till att alla hushåll i kommunen har tillgång till bredbandsuppkoppling inom 5 år

Se till att alla i kommunen får tillgång till rent vatten och att allt avlopp ansluts till reningsverk innan det går tillbaka ut i havet inom 10 år

Få fler Sigtunabor att engagera sig i politiken, gärna Liberalerna. Välkommen med din medlemsansökan till :  https://sigtuna.liberalerna.se/medlem

Kontaktuppgifter

079 322 66 45 ...