Nu börjar skolåret igen för Sigtuna kommuns 5 247 elever. Det är med goda nyheter där våra elever  har ökat sina kunskapsresultat de senaste åren i SKL-kommunrankning. 

Under våren har vi haft externa konsulter (InRikta, se bifogad rapport) som gjort en genomlysning av kommunens verksamheter. Det är oerhört glädjande att de slår fast att grundskolan i Sigtuna kommun når bäst resultat av alla kommuner i Sverige med liknande förutsättningar att bedriva grundskoleverksamhet. I deras rapport skriver de att:

Det faktum att grundskolan i Sigtuna kommun har såväl enastående resultat som en rimlig kostnadsnivå i ett socioekonomiskt delvis utsatt område gör att kommunen förtjänar uppmärksamhet. Detta då flera kommuner har svårt att lyckas under dessa premisser. På sikt bör detta leda till en positiv spiral som bör förstärkas, där Sigtuna kan attrahera behörig personal och resultaten förbättras än mer.

Vår liberala ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Pernilla Bergqvist intervjuas i Sigtunabygden angående skolstarten.

Förbättrad ekonomi möjliggör viktiga skolsatsningar

 Förbättrad och mer stabil ekonomi möjliggör viktiga skolsatsningar. Därför kunde vi juni 2019 fatta det politiska beslutet att förstärka skolbudgeten med nästan 49,2 miljoner för år 2020. Det möjliggör strategiskt viktiga prioriteringar för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. 

En av de viktigaste satsningar vi gör att vi skapar bättre förutsättningar för våra medarbetare så att vi kan fortsätta den positiva utvecklingen av våra förskolor och skolor. Våra prioriteringar handlar bland annat om en ökad skolpeng, insatser gällande förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare, öka andelen behöriga förskollärare/lärare och införa sociala team på våra skolor. Nästa år kommer vi även få en socialsekreterare med inriktning prevention som ska bedriva ett aktivt arbete riktat mot elever på kommunens högstadieskolor, i syfte att motverka utanförskap, missbruk och kriminalitet. 

Nu till hösten lanserar vi även ett tydligare arbete för samverkan mellan hem och förskola/skola för att gemensamt stödja barn och elever på bästa sätt i deras lärande och utveckling. 

Vi har även gett uppdrag att se över möjligheten för kommunen att:

  • Starta upp en kommunal resursskola för elever i behov av särskilt stöd 
  • Införa spetsklasser för särbegåvade elever
  • Säkerställa revidering av ordningsreglerna på varje skola så att dessa innehåller avsnitt kring användning av privata mobiltelefoner med syfte att främja trygghet och studiero
  • Öka insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck