Om Cia Bentele

Vilka uppdrag har du?

  • Ledamot i kommunfullmäktige.
  • Ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Vem är du?

Jag är en trebarnsmor och arbetar till vardags som LSS-handläggare. Jag har en funktionsnedsättning som bland annat påverkar tal och hörsel men det är inget som är något hinder i mitt politiska engagemang, åtminstone inte i Liberalerna. På fritiden är det mycket politik men barnen kommer alltid först, det handlar om planering och struktur i vardagen. Jag tycker väldigt mycket om att skriva också. 

Varför är du liberal?

Liberalerna står upp för individens frihet och varje människa är unik och ska därför ges möjligheter att utvecklas utifrån sina behov och sina förutsättningar.

Vilka är dina viktigaste frågor för Sigtuna kommun?

  • För mig som politiker är det oerhört viktigt att alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning ska upp på den politiska agendan i större utsträckning än tidigare och att funktionshinderperspektivet genomsyrar hela den kommunala verksamheten. Syftet är att personer med funktionsnedsättningar ska få det stöd som de behöver för att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
  • Att Sigtuna kommun ska bli så tillgängligt som möjligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
  • Det är även viktigt att våra äldre får den frihet att välja sina utförare till exempel inom hemtjänsten samt att maten ska bli mycket bättre och godare.